Očkování - Anita Peterková

12.02.2013 10:35

Očkování a Anita Peterková

www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9308

Odkaz pro toho, kdo rád čte

(viz text níže).

https://www.auria.sk/sites/default/subtitles/180908_AZK_Petek_Impfungen.srt

 

Velmi zajímavé! Zapadá to jako do puzzle. Připojila bych k mailu i slovník. R.B.

kiahně - neštovice
mumps - příušnice
osýpka - spalničky
meravosť - znecitlivění
obličky - ledviny
čapik - čípek
besnota - vzteklina

 

K pani Anite Petekovej by som chcel povedať,

že je neustále napádaná, pretože nemá doktorský titul pred menom.

Chcel by som jednoducho povedať, že samoukovia sú na celom svete tí najlepší.

To môžeme podložiť mnohým.

V súčasnosti panuje mienka,

že niečo skutočne dobré môže pochádzať iba od samouka.

Čiže ona sa vzdelala sama,

a to čo tvrdí je identické s celou hromadou hlasov odborníkov,

doktorov, profesorov a ja neviem koho všetkého.

Čiže to čo dnes hlása, je potvrzené celou hromadou ľudí,

ktorí takýto titul majú.

Skôr než jej dám slovo, zacitujem:

Skutočne prvotriedna lekárka,

preštudovala 30 tisíc strán literatúry o očkovaní,

analyzovala ich, čiže nie iba čítala.

Je to naslovovzatý odborník.

Prečítala a analyzovala 30 tisíc strán literatúry o očkovaní

a prišla k nasledujúcemu záveru:

Sto rokov výskumu školskej medicíny dokazuje,

že očkovanie zapríčiňuje via utrpenia a úmrtí,

ako ktorákoľvek iná ľudská aktivita v celej histórii medicíny.

Teda, ak je to pravda, ak je toto tvrdenie pravdivé,

potom máme právo niečo si o tom vypočuť.

A Anita Peteková nám dnes spraví rekapituláciu posledných 200 rokov,

nie iba 100 rokov, je to tak?

Začne rekapituláciou posledných 200 rokov histórie očkovania

a poskytne nám napínavý kritický názor

či očkovanie má alebo nemá zmysel.

Prajem vám úspešnú prednášku.

Dobrý deň vážené dámy a vážení páni.

Chcela by som sa najskôr poďakovať za organizáciu tohto podujatia

a za pozvanie, za příležitost predstúpiť dnes pred vás.

Niektorí z vás ma určite poznajú

a vedia, že rýchlo rozprávam, a dnes musím hovoriť ešte rýchlejšie,

pretože chcem dohnať čas a mám toho veľa čo povedať.

Celkom na začiatku mojej kariéry, robím to pritom už viac ako 15 rokov,

prednášky na túto tému,

celkom na začiatku som bola neustále napádaná,

práve z toho dôvodu, že nie som lekárka.

A to ma vtedy trošku hendikepovalo,

pretože som z toho mávala skutočné komplexy menejcennosti.

Za tie roky som však potom zistila, a to mi potvrdili mnohí lekári

že vlastne musím byť vďačná za to, že nie som lekárkou,

pretože takto som sa na celú věc mohla pozerať bez predsudkov.

A teraz som opäť spokojná a to poznanie, ktoré teraz mám,

je rovnocenné s poznaním hocktorého lekára.

Takže, je to tak ako to má byť, cesta je vždy správna,

len niekedy na nej robíme obchádzku.

Chcela by som začať, tak ako to už bolo ohlásené,

troškou histórie, veľmi stručne by som sa dotkla histórie.

aby ste vedeli, ako dlho to už celé existuje.

Čo si ľudia vtedy o tom mysleli

a vôbec, aká bola vtedy cesta, pred dvesto rokmi

až po dnes, ako to celé prebiehalo,

a prečo tu dnes máme túto očkovaciu loby, ktorá tu je

a pod ktorou každý tak trocha viac či menej trpí.

Edward Jenner, anglický lekár, v roku 1796 začal s očkovaním proti kiahňam.

Síce už stovky rokov predtým boli pokusy s očkovaním proti kiahňam,

no oficiálne bolo prvé očkovanie proti kiahňam zavedené v roku 1796.

Potom nasleduje Luis Pasteur,

Francúz, žiaden lekár rovnako ako ja, len si to predstavte - žiadne lekár!

Povolaním to bol chemik

a na ňom je vlastne založený celý očkovací priemysel.

Na Luisovi Pasteurovi.

Nie na Edwardovi Jennerovi, aj keď ten začal s očkovaním proti kiahňam.

Ale Luis Pasteur je vlastne ten, na ktorom celá táto teória o infekciách,

dnes je to stále iba teória o infekciách,

dokonca aj jej prívrženci to tak nazývajú,

na čom to spočíva. Spočíva to na Luisovi Pasteurovi,

aj preto sa vlastne cítim byť v dobrej spoločnosti,

pretože ten dobrák tiež nebol doktorom ako ja

a napriek tomu celý očkovací priemysel spočíva na ňom.

Zaviedol očkovanie proti besnote v roku 1885,

to bolo teda prvé očkovanie, ktoré inicioval.

Potom ešte nasledovala sneť slezinová

a pár ďalších, kde trochu experimentoval,

ale to, s čím sa vlastne

zapísal do očkovacieho biznisu, to bolo očkovanie proti besnote.

Potom je tu ešte jeden Nemec, lekár, Dr. Robert Koch.

V roku 1928 vyvinul očkovanie proti tuberkulóze

o tomto očkovaní už kadečo vieme.

Očkovanie proti kiahňam, predpokladám, že väčšina z vás

bola ešte očkovaná proti kiahňam,

aj v Nemecku bolo očkovanie proti kiahňam viac ako 100 rokov povinné.

Očkovanie proti besnote - dúfam že väčšina z vás s ním nemala do činenia,

Tuberkulóza - tu vychádzam z toho, že väčšina z nás, starších,

žiaľ toto očkovanie absolvovala.

Chcela by som veľmi stručne pohovoriť o Edwardovi Jennerovi

a potom ešte o Pasteurovi,

stručne by som vysvetlila, ako a prečo tento očkovací priemysel

dosiahol dnešnú veľkosť.

A hlavne prečo, na akom základe to dosiahol.

A keď sa do dozviete, budete neveriacky krútiť hlavou nad tým,

na akom základe spočíva naša dnešná viera v očkovanie.

V roku 1798 Edward Jenner, anglický lekár,

napísal správu o 23 prípadoch kiahní.

To bola situácia okolo tohto očkovania proti kiahňam.

14 z osôb spomínaných v tejto správe,

a to je základ dnešného očkovania,

vôbec nebolo očkovaných.

Napriek tomu boli zahrnutí do tejto správy.

Jednoducho dostali kiahne, potom sa uzdravili

a tých potom tiež zahrnul do svojej kvázi štúdie

ako dôkaz, že jeho očkovanie proti kiahňam funguje.

Ale títo pritom vôbec neboli očkovaní.

John Baker, 5 ročný chlapček, zomrel niekoľko dní po tomto očkovaní.

To bolo zveřejněné až o mnoho rokov neskôr.

Samotný Edward Jenner sa to pokúsil utajiť,

vo svojej správe sa o tomto úmrtí vôbec nezmienil.

Nejdem teraz prechádzať všetky prípady,

ale iba 4 prípady, iba 4 prípady z 23, o ktorých písal,

možno považovať za skutočné dôkazy.

Iba štyri prípady. A na týchto štyroch prípadoch

bolo založené celé očkovanie proti kiahňam.

A na základe týchto štyroch prípadov sa viac ako sto rokov

očkujú ľudia vo väčšine krajín, okrem Švajčiarska,

my sme opäť raz išli vlastnou cestou,

vďaka bohu, chcela by som podotknúť.

Ľudia sú teda odvtedy na celom svete očkovaní, možno povedať povinne.

Opierajúc sa o štyri samostatné prípady.

Ak si to predstavíme z dnešného pohľadu. Tieto prípady, títo ľudia

boli očkovaní iba niekoľko týždňov pred napísaním tejto správy.

To celú vec ešte viac zaťažuje.

To značí, že pacienti po očkovaní neboli pozorovaní.

Nikto nemohol vedieť, či teda sú alebo nie sú chránení.

Aké mali vedľajšie účinky.

Nikdy neexistoval žiaden dôkaz o stupni a trvaní ochrany.