Očkovací klendář

27.09.2014 15:07

Dnes se děti očkují povinně proti těmto nemocem v následujících intervalech.

Věk Nemoc, proti které očkujeme

Od 9. týdne 

1. dávka hexavakcíny

 •    záškrt
 •    tetanus
 •    dávivý kašel
 •    invazivní onemocnění       Haemophilus influenzae
 •    přenosná dětská obrna
 •    žloutenka typu B

3. měsíc

2. dávka hexavakcíny

 •    záškrt
 •    tetanus
 •    dávivý kašel
 •    invazivní onemocnění     Haemophilus influenzae
 •    přenosná dětská obrna
 •    žloutenka typu B

4. měsíc

3. dávka hexavakcíny

 •    záškrt
 •    tetanus
 •    dávivý kašel
 •    invazivní onemocnění Haemophilus influenzae
 •    přenosná dětská obrna
 •    žloutenka typu B

11. - 18. měsíce

4. dávka hexavakcíny

 •    záškrt
 •    tetanus
 •    dávivý kašel
 •    invazivní onemocnění    Haemophilus influenzae
 •    přenosná dětská obrna
 •    žloutenka typu B

15. měsíc

 •    spalničky, příušnice,      zarděnky (1. dávka)
21. - 25. měsíc
 •   spalničky, příušnice,    zarděnky(2. dávka)

přeočkování v minimálním odstupu 6 - 10 měsíců, horní věková hranice není omezena

Při preventivní prohlídce v 5 letech (nejpozději do 6 let)
 •    záškrt, tetanus, dávivý      kašel(přeočkování)
Mezi 10. a 11. rokem
 •    záškrt, tetanus, dávivý    kašel(přeočkování)
 •    dětská přenosná    obrna(přeočkování)
25 let (nejpozději do 26 let)
 •    tetanus (přeočkování)